Drukuj
Kategoria: USC
Odsłony: 56328
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ZAPEWNIENIE O NIEISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA TERMIN ZAŁATWIENIA: nie później niż 1 miesiąc przed planowanym dniem ślubu, należy złożyć pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Kierownik usc może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez strony wraz z uzasadnieniem.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA: złożenie pisemnych zapewnień może nastąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

Kierownik usc nie może odmówić przyjęcia zapewnienia, ponieważ jest ono oświadczeniem osoby, że nie znane jej są przeszkody prawne do zawarcia małżeństwa, określone w art. 10-15 Kriop.

WYMAGANE OPŁATY:

OKOLICZNOŚCI:

Planowane zawarcie małżeństwa przed polskim kierownikiem usc.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 4, 10- 15; art. 25; art. 88 § 1 i 88 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W USC

TERMIN ZAŁATWIENIA: niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA: urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zawarcia związku małżeńskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY: podpisany projekt aktu małżeństwa.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

  • sporządzenie aktu małżeństwa, czyli nadanie numeru w księdze aktów małżeństwa,

  • skróconych lub wielojęzycznych aktu małżeństwa w 3 egzemplarzach.

WYMAGANE OPŁATY:

  • opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

  • opłata nie jest pobierana za 3 pierwsze egzemplarze odpisów skróconych aktu małżeństwa.