Ochotnicza Straż Pożarna w Bieszkowie Górnym otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 25.000,00 zł. W piątek, 25 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach projektu Mazowieckie Strażnice 2021. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na modernizację siedziby OSP, w tym montaż odrębnego systemu alarmowego, instalację napędów do bram wjazdowych oraz ich zadaszenie.  Prace zostaną wykonane  w najbliższych miesiącach. W ceremonii podpisania umów brali udział Artur Siwiorek, Wójt Gminy Mirów, Iwona Kilianek, Skarbnik Gminy oraz Przemysław Czarnota, Zastępca Naczelnika OSP.