Panie i Panowie Sołtysi, z okazji Dnia Sołtysa przyjmijcie podziękowania za zaangażowanie, troskę i pracę na rzecz lokalnych społeczności. Życzymy Państwu satysfakcji z pełnionej funkcji, dobrych relacji sąsiedzkich i udanych inicjatyw służących integracji mieszkańców.

Artur Siwiorek
Wójt Gminy Mirów
oraz
Wiesław Morawiak
Przewodniczący Rady Gminy Mirów