Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych z terenu Gminy Mirów. Na Państwa prace czekamy do 19 marca 2021 r.

do godz. 14:00 w GPB w Mirowie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 marca 2021 r.

Dla uczestników przewidziane atrakcyjne nagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin