Marzanna Błach przez kolejną kadencję będzie  pełnić funkcje Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zbijowie Małym, 7 lipca 2022 r. odbył się konkurs na to stanowisko. Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatki a kandydatura została zatwierdzona przez Wójta Gminy Mirów. Zgodnie z ustawą dyrektorów placówek oświatowych wybiera się w drodze konkursu, a kadencja trwa pięć lat.

Marzanna Błach jest nauczycielem od 1985 roku, a od 1999 roku zarządza placówkami oświatowymi. W latach 1999 - 2017 pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum Gminnego w Mirowie. Po wprowadzeniu reformy oświatowej likwidującej gimnazja wygrała konkurs na dyrektora ZSP w Zbijowie Małym, którym zarządza nieprzerwanie do dziś. Marzanna Błach na stałe zamieszkuje w Zbijowie Dużym, jest absolwentką WSP w Kielcach na kierunku chemia ale posiada również studia podyplomowe   z matematyki, informatyki oraz zarządzania oświatą.