Dziś do Urzędu Gminy Mirów trafił transport 11 tys. sztuk maseczek medycznych. Towar został pozyskany dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Maseczki mają trafi  do mieszkańców Gminy Mirów, niebawem rozpocznie się ich dystrybucja.

                Lawinowy wzrost zakażeń wskazuje na potrzebę zwracania większej uwagi na środki ochrony osobistej. Używanie dobrej jakości maseczek medycznych z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców gminy.