W piątek 24 marca odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Mirów podczas której podsumowano kadencje sołtysów Gminy Mirów.

Przewodniczący Rady Gminy Mirów Wiesław Morawiak oraz Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek podziękowali sołtysom za cztery lata pracy na rzecz lokalnej społeczności . Wydarzenie miało niezwykle uroczysty charakter, ustępujący sołtysi otrzymali pamiątkowe statuetki oraz okolicznościowe dyplomy. Wydarzenie było połączone z obchodami dnia sołtysa. Po zakończeniu sesji wszyscy spotkali się na okolicznościowym obiedzie przygotowanym przez stowarzyszenie Aktywny Senior w Mirowie.

W obecnej kadencji sołectwa Gminy Mirów reprezentowali: Jolanta Stachowicz – Mirów Stary, Wacław Skrok – Mirów, Bernadeta Kaczmarzyk – Mirówek, Barbara Pajek – Zbijów Mały, Leszek Suwara – Zbijów Duży, Mirosłwa Kępas – Bieszków Górny, Monika Zapała – Bieszków Dolny, Jolanta Ziętkowska – Mirów Nowy oraz Emil Czubak – Rogów.

W kwietniu 2023 roku w sołectwach odbędą się wybory sołtysów oraz rad sołeckich.