Już niebawem ruszy modernizacja kotłowni zbiorczej oraz sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty użyteczności publicznej. Dotychczasowa ciepłownia znajdująca się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym już jest wyeksploatowana.

Urządzenia zasilają w ciepło kilka obiektów, w tym szkołę, Urząd Gminy Mirów, Żłobek Gminny, Bibliotekę, Pocztę oraz Bank. Dlatego samorząd podjął decyzję o przeprowadzeniu gruntownego remontu, który po pierwsze zapewni ciągłość dostaw ciepła a po drugie ograniczy koszty ogrzewania. W przetargu na wykonanie inwestycji startowało dwóch oferentów. Najniższą ofertę złożyła firma ALBUD Albert Zakonnik na kwotę 1 690 000,00zł.