We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Mirów. Głównymi punktami porządku obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Mirów za 2020 rok oraz głosowania nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Mirów. Radni Gminy Mirów po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii Komisji Rewizyjnej udzielili wójtowi wotum zaufania a także absolutorium za 2020 r.
Artur Siwiorek podziękował Radnym Gminy Mirów za zaufanie jak również za pomoc w wykonaniu minionego budżetu. Podkreślił, że z uwagi na epidemię COVID nie był to łatwy budżet jednak w porównaniu do 2019 roku można było zauważyć pozytywne tendencje.