Urząd Gminy Mirów informuje, iż wnioski o dodatek węglowy przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy.

 Godziny pracy Urzędu Gminy Mirów poniedziałek- piątek: 715-1515

Jednym z warunków otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

WNIOSEK DO POBRANIA