W sobotę 30 lipca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zbijowie Małym. W imprezie wzięli udział mieszkańcy sołectwa, przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Arturem Siwiorkiem oraz delegacje lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu reprezentowała Wicestarosta Anita Gołosz. Uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji wokalnych  w wykonaniu zespołów ludowych a na stole nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez KGW. Do tańca przygrywał zespół Kongres,  zabawa trwała niemalże do białego rana.

Serdeczne gratulacje dla osób, które zaangażowały się w organizację festynu. W szczególności dla KGW ze Zbijowa Małego, pani sołtys Barbary Pajek oraz radnego Jacka Kiełbasy.