Poznaliśmy laureatów  Plebiscytu  „Zygmunty 2020” zorganizowanego przez portal „Nasz Szydłowiec”. Podobnie jak w ubiegłym roku,szkolny Zespół  Folklorystyczny „Radosne Nutki” został nominowany  i nagrodzony w kategorii „Człowiek Kultury”, zdobywając zaszczytne, II miejsce.

Już niebawem w centralnym punkcie Gminy Mirów pojawi się specjalne metalowe serce przeznaczone do zbiórki nakrętek. Jest to wspólna inicjatywa Wójta Gminy Mirów – Artura Siwiorka oraz Ilony Kępy – przedstawicielki lokalnej akcji Widzialna Ręka.

                Zebrane w ten sposób nakrętki posłużą do wspierania akcji charytatywnych prowadzonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Zakup pojemnika został sfinansowany przez samorząd Gminy Mirów.  W najbliższych dniach zostanie on zainstalowany na placu przed Urzędem Gminy Mirów.

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw mieszkańcom podjęliśmy działania polegające  na modernizacji systemu telekomunikacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mirowie. Dzięki wprowadzonym zmianom kontakt z pracownikami przychodni będzie łatwiejszy,  a czas oczekiwania na połączenie krótszy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod nowym numerem telefonu: 48 306 79 00

Zakończyły się prace budowlane przy budowie przeprawy przez Iłżankę w miejscowości Mirów Stary, 29 stycznia dokonano odbioru końcowego. Inwestycja została zainicjowana przez mieszkańców sołectwa, którzy wskazali ją jako jedną z priorytetów wśród działań zapisanych w Funduszu Sołeckim na 2020 r. Właśnie z tych środków sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej oraz część prac terenowych, reszta środków pochodziła z budżetu Gminy Mirów  w ramach działań inwestycyjnych. Dzięki realizacji zadania rolnicy będą mogli swobodnie dojeżdżać do pól uprawnych, co do tej pory bywało utrudnione a chwilami wręcz niemożliwe. Inwestycja została wykonana przez firmę GROCHBUD II ze Starachowic. Łączna wartość inwestycji to blisko 50 tys. zł.

Dnia 29-01-2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Wójt Gminy Mirów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Urząd Gminy Mirów, jak co roku, zaprasza właścicieli (zarządców) nieruchomości położonych na terenie gminy Mirów do składania wniosków o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Mirów, w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomimo utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego Gmina Mirów przygotowuje się do organizacji sztandarowej imprezy jaką są niewątpliwie Dożynki Gminne. Zakłada się, że dzięki programowi szczepień w połowie bieżącego roku będzie możliwa organizacja imprez rozrywkowych. Podobnie jak w latach poprzednich zależy nam na tym, aby podczas imprezy oprócz typowej oprawy obrzędowej na scenie pojawiły się gwiazdy dużego formatu. W tym roku zaplanowano m.in. koncert zespołu Classic – jednej z największych gwiazd muzyki Disco Polo. Z pewnością to nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników tego typu muzyki. Ostateczna lista wykonawców zostanie zamknięta  w najbliższych tygodniach

W poniedziałek, 18 stycznia w Urzędzie Gminy Mirów została podpisana umowa na II etap budowy Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Małym. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca inwestycji- firma budowlana SGBUD z Kielc, która złożyła najniższą ofertę. W imieniu stron umowę podpisali Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów oraz Seweryn Grabka – przedstawiciel SGBUD. Wykonawca zapewnia, że pierwsze prace budowlaną ruszą już w najbliższych dniach. Wartość robót to 598.000,00 zł.