Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw mieszkańcom podjęliśmy działania polegające  na modernizacji systemu telekomunikacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mirowie. Dzięki wprowadzonym zmianom kontakt z pracownikami przychodni będzie łatwiejszy,  a czas oczekiwania na połączenie krótszy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod nowym numerem telefonu: 48 306 79 00

Zakończyły się prace budowlane przy budowie przeprawy przez Iłżankę w miejscowości Mirów Stary, 29 stycznia dokonano odbioru końcowego. Inwestycja została zainicjowana przez mieszkańców sołectwa, którzy wskazali ją jako jedną z priorytetów wśród działań zapisanych w Funduszu Sołeckim na 2020 r. Właśnie z tych środków sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej oraz część prac terenowych, reszta środków pochodziła z budżetu Gminy Mirów  w ramach działań inwestycyjnych. Dzięki realizacji zadania rolnicy będą mogli swobodnie dojeżdżać do pól uprawnych, co do tej pory bywało utrudnione a chwilami wręcz niemożliwe. Inwestycja została wykonana przez firmę GROCHBUD II ze Starachowic. Łączna wartość inwestycji to blisko 50 tys. zł.

Dnia 29-01-2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Wójt Gminy Mirów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Urząd Gminy Mirów, jak co roku, zaprasza właścicieli (zarządców) nieruchomości położonych na terenie gminy Mirów do składania wniosków o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Mirów, w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomimo utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego Gmina Mirów przygotowuje się do organizacji sztandarowej imprezy jaką są niewątpliwie Dożynki Gminne. Zakłada się, że dzięki programowi szczepień w połowie bieżącego roku będzie możliwa organizacja imprez rozrywkowych. Podobnie jak w latach poprzednich zależy nam na tym, aby podczas imprezy oprócz typowej oprawy obrzędowej na scenie pojawiły się gwiazdy dużego formatu. W tym roku zaplanowano m.in. koncert zespołu Classic – jednej z największych gwiazd muzyki Disco Polo. Z pewnością to nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników tego typu muzyki. Ostateczna lista wykonawców zostanie zamknięta  w najbliższych tygodniach

W poniedziałek, 18 stycznia w Urzędzie Gminy Mirów została podpisana umowa na II etap budowy Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Małym. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca inwestycji- firma budowlana SGBUD z Kielc, która złożyła najniższą ofertę. W imieniu stron umowę podpisali Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów oraz Seweryn Grabka – przedstawiciel SGBUD. Wykonawca zapewnia, że pierwsze prace budowlaną ruszą już w najbliższych dniach. Wartość robót to 598.000,00 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

Jeszcze w tym tygodniu mieszkańcy Gminy Mirów otrzymają kalendarze gminne na 2021 rok. Dla Państwa wygody na kalendarzach oznaczyliśmy terminarz odbioru odpadów komunalnych. Informujemy również, że od początku roku odbiorem odpadów z naszej Gminy będzie się zajmować firma INTEBUD z Radomia. Opłata za odbiór pozostaje na dotychczasowym poziomie 14,00 zł.

Kalendarz Bieszków - Rogów - Mirów

Kalendarz Mirów - Zbijów

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

W niedzielę, 6 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie odbył się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Mirów oraz Zarządu GLUKS Gryfia Mirów. Organizatorem imprezy był Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gryfia Mirów. W turnieju brało udział 14 drużyn z powiatów lipskiego, szydłowieckiego, radomskiego oraz skarżyskiego. Ostatecznie na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna IKS Polonia Iłża, drugie miejsce należało do drużyny „Szybkie Chłopaki” Zawiszy Sienno a trzecie miejsce zdobyła drużyna  „Krata Dzierzkówek” z Gryfii Mirów.