Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowiliśmy sprzedaż węgla frakcji orzech oraz ekogroszek. Paliwo już jest dostępne u naszych dystrybutorów. PGG zobowiązało się dostarczyć 270 ton opału, w tym 54 tony frakcji ekogroszek oraz 216 ton frakcji orzech. W pierwszej kolejności planujemy sprzedaż paliwa tym osobom, które złożyły wnioski w 2022 r. a z uwagi na ograniczenia jakie wprowadzało PGG nie miały możliwości zakupu. Podobnie jak w minionym roku pracownicy Urzędu Gminy Mirów będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia terminu odbioru.

Gmina Mirów do tej pory dostarczyła do Państwa ponad 250 ton węgla po cenach preferencyjnych. W związku z tym, zapotrzebowanie mieszkańców na ten rok wynosi 558,5 ton, postanowiliśmy rozszerzyć zamówienie w Polskiej Grupie Górniczej. Dokumenty zostały przesłane do PGG 14.12.2022 r. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej czy nasze zamówienia zostaną zrealizowane. Od naszych partnerów wiemy, że PGG ma za małe zdolności przerobowe aby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu. W związku z powyższym z przykrością informuję, że istnieje ryzyko niezrealizowania wszystkich wniosków, które Państwo złożyli w Urzędzie Gminy Mirów.

Szanowni Państwo.

Istnieje prawdopodobieństwo, że Polska Grupa Górnicza nie będzie w stanie dostarczyć takiej ilości węgla na jaką złożyli zapotrzebowanie mieszkańcy naszej gminy. W związku z powyższym aby zapewnić opał większej grupie mieszkańców podjęliśmy decyzję, aby w 2022 r. gospodarstwo domowe mogło zakupić maksymalnie 1 tonę opału. W przypadku realizacji kolejnych dostaw będziemy rozszerzać zamówienia do wnioskowanej przez Państwa ilości.

Z wyrazami szacunku

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów

Szanowni Państwo, dziś Gmina Mirów podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę węgla. Złożyliśmy również zamówienie na pierwszą transzę paliwa frakcji "orzech" oraz "groszek". O możliwości odbioru paliwa będziemy Państwa informować telefonicznie.
Ważne: zakupu węgla po cenach preferencyjnych mogą dokonać jedynie te gospodarstwa domowe, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy Mirów.
W imieniu Gminy dystrybucję paliwa będzie prowadzić dwa przedsiębiorstwa z terenu Gminy Mirów:
- "U Zdziechów" Karol Zdziech, Mirów Nowy 5, 26-503 Mirów Stary
- "MAX" PPUH Marian Gołosz, Mirów Stary 59, 26-503 Mirów Stary

Akcja skierowana jest do najmłodszej grupy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Każde dziecko odwiedzające bibliotekę otrzymuje wyprawkę czytelniczą.  Trzeba zaznaczyć, że w poprzednich edycjach projekt ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że teraz też tak będzie. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, aby odkrywać cudowny świat książek.