Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

Gmina Mirów informuje, że w dniach 11.07 od godziny 20.00 do 12.07 do godziny 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Mirów Nowy, Mirów Stary oraz Mirów miejscowy.

W dniu 09.07.2021r. Urząd Gminy Mirów będzie czynny do godziny 13.30

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mirów nr 55/2021 z dnia 05.07.2021 r. znosi się ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Mirów. Jednak ze względów epidemiologicznych zaleca się stosowanie maseczek ochronnych, a w miarę możliwości załatwianie spraw urzędowych przy pomocy elektronicznych środków komunikacji.

Spisując się przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) nie tylko wypełniasz ciążący na Tobie obowiązek, ale dajesz też sobie szansę na atrakcyjne nagrody (w tym samochód!). Wystarczy pobrać unikatowy kod potwierdzający samospis internetowy i zarejestrować się w spisowej loterii. Masz na to czas tylko do 7 lipca!

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej   (15 banków),

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Mirów. Głównymi punktami porządku obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Mirów za 2020 rok oraz głosowania nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Mirów. Radni Gminy Mirów po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii Komisji Rewizyjnej udzielili wójtowi wotum zaufania a także absolutorium za 2020 r.
Artur Siwiorek podziękował Radnym Gminy Mirów za zaufanie jak również za pomoc w wykonaniu minionego budżetu. Podkreślił, że z uwagi na epidemię COVID nie był to łatwy budżet jednak w porównaniu do 2019 roku można było zauważyć pozytywne tendencje.