wf2nf2

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2022”  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 28.352,88 zł.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Mirów utworzony będzie 1 punkt wydawania preparatu jodku potasu. Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym,  a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W Kielcach odbył  się I Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polskiej i Ukraińskiej . Wśród laureatów  znalazła się  Kamila Guza, która  reprezentowała  Zespół Folklorystyczny „Radosne Nutki”  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II
w Mirowie.

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów od nr 122 do nr 180, że dnia 21 wrzesień 2022r. (środa) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

W sobotę 17 września w Mirówku odbyło się  otwarcie świetlicy wiejskiej. Uroczystość rozpoczęto symbolicznym przecięciem wstęgi,  którego dokonali Bernadetta Kaczmarzyk – Sołtys Sołectwa Mirówek, Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Anita Gołosz – Wicestarosta Szydłowiecki, Kamil Minda – Radny Gminy Mirów oraz Ksiądz Jan Godek – Proboszcz Parafii w Mirowie Starym.  

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” skierowanym do członków zarządów organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), działających we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Zajęcia odbędą się w dniach 29.09-02.10.2022 r. w Łowiczu.