Szanowni Mieszkańcy,

               Uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków Dolny od nr 15 do nr 85,  że dnia 16 luty 2023r. (czwartek) od godz. 8.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

Informujemy, że w dniu 3 marca w godzinach od 8:00 do 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy będzie dyżur ekspercki ZUS na temat świadczenia wychowawczego 500+.

W ramach dyżuru pracownik ZUS:

- wyjaśni jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 500+,

- poinformuje o nowych możliwościach wnioskowania o świadczenia dla rodzin poprzez aplikację mobilną - mZUS,

- pomoże zarejestrować swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, za pośrednictwem której można korzystać z naszych usług przez Internet.

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Osiny Majorat, Mirów Nowy, Mirówek, Mirów Stary od nr 34A, że dnia 08 Luty 2023r. (środa) od godz. 08.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

We czwartek 2 lutego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mirowie Starym zawitało miasteczko ruchu drogowego. Przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadzili z uczniami szkoły szereg działań mających na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Odbyły się także konkursy z nagrodami. Ponadto uczniowie zostali doposażeni w elementy odblaskowe, kamizelki i inne gadżety poprawiające bezpieczeństwo.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+ (z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych).

W związku z trwającą analizą służącą opracowaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom - Iłża - Kunów” Wójt Gminy Mirów zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne, które się odbędzie

w  Urzędzie Gminy Mirów w dniu 30.01.2023 r. o godz. 09:30 na sali konferencyjnej nr 01 na parterze Urzędu.