Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122.62 KB Jacek Trelka
SWZ docx 420.16 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego docx 47.75 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy docx 97.48 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 74.09 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 72.25 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 70.74 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu usług docx 73.25 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu docx 66.74 KB Jacek Trelka
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 37.46 KB Jacek Trelka
Informacja o zmianie treści SWZ pdf 1.11 MB Jacek Trelka
Informacja o zmianie treści SWZ - uzupełnienie pdf 265.14 KB Jacek Trelka
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10.12.2021 dot. SWZ pdf 2.21 MB Jacek Trelka
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 15122021 pdf 37.46 KB Jacek Trelka
Informacja o zmianie zał. nr 1 do SWZ pdf 700.24 KB Jacek Trelka
Załącznik Nr 1 do SWZ - aktualny docx 49.93 KB Jacek Trelka
Wyjaśnienie dot. formularza ofertowego pdf 349.02 KB Jacek Trelka
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 2.13 MB Jacek Trelka
Informacja z otwarcia ofert pdf 314.11 KB Jacek Trelka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert pdf 897.56 KB Jacek Trelka

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 14:04 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 grudzień 2021 08:16 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 grudzień 2021 09:37 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 grudzień 2021 11:33 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 grudzień 2021 12:36 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 grudzień 2021 11:26 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 grudzień 2021 11:28 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 grudzień 2021 13:09 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 08:07 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 13:37 Jacek Trelka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 14:00 Jacek Trelka